Tütün Tarihçesi

Tütün ilk nasıl bulundu

         ilk tütün ne zaman icat edildi en az 3000 yıl önce icat edildiğini biliyoruz. Kristof Kolomb Amerika’yı keşfettiğinde Amerika yerlileri tarafından 1000 yıl önceki antik mağaraların duvarlarında tütün kullanıldığı tespit edilmiştir. Ve 1492 yılındaki keşiften de 1000 yıl öncesine gidince günümüzde 3000 yıllık bir geçmişi olduğunu görüyoruz.

  • Tütün Anadolu’ya ilk ne zaman geldi

Amerika’ya gön eden Avrupalılar yeni kıtadan ilk kez 1500 lu yıllarda tütün ekimine başlamış ve ticari olarak 1600‘lu yıllarda Virginia’da tarafından ticaret yolu ile Anadolu’ya gelmiştir.  Anavatanı olan tütün bitkisi Anadolu’ya ilk olarak bu şekilde gelmiştir.

  • Tütün bitkisi

                     Türkiye’de tütün, cumhuriyet öncesi ve sonrası devamlı olarak özel kanunlarla düzenlenen özel bir ürün olmuş, piyasası devlet tekeli şeklinde devamlı kontrol altında tutulmuştur. 4733 Sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’la tütün piyasası serbest hale getirilmiş olsa da kamunun denetim, düzenleme ve gözetimi devam ettirilmiştir. Son yıllarda Türkiye tütün sektöründe köklü değişimler yaşanmıştır. Üretici tütünlerinin pazarlama organizasyonu değişmiş, destekleme alımları sona erdirilmiş ve bunlara bağlı olarak üretici sayısı, üretim alanı ve üretim miktarında büyük azalmalar yaşanmıştır.

  • Tütün endüstrisinin kullandığı yöntemler nelerdir?

               Buna ek olarak Tekel Genel Müdürlüğü yerine yeni kurulan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) piyasa düzenleme, nezaret ve denetim görevlerini üstlenmiştir. Üretimden değerlendirme aşamasına kadar istihdam elde eden tütün, bir oldukça bölgemizde yüzyıllardır yaygın olarak aile tarımı şeklinde üretilmekte, milli gelir açısından ülke ekonomisinde önemli bir yer işgal etmektedir. Farklı çevrebilim ve mikro klimalara bağlı olarak ülkemizde çok çeşitli tip tütünlerin üretimi yapılmaktadır.

  • Tütün çeşitleri ve isimleri

                    Türkiye’de üretilen tütünlerin %98’i “sun-cured” tipi oriental tütünler olup güneşte kurutulan düşük şeker ve nikotin seviyesine haiz tütünlerdir. Geri kalan kısmı temel olarak “dark air-cured” (havalandırma ile kurutulmuş tütün çok miktarda şeker ve nikotin içeren “sigar” tütün), “fl ue-cured” (suni olarak kısa sürede kurutulan tütün yüksek miktar şeker ve orta miktar nikotin içeren “virginia” tütün) ve “light air-cured” havalandırma ile kurutulmuş tütün azca miktar şeker ve nikotin içeren “burley” tütün üretimi şeklindedir. Yerli tütün üretimi, 1994 yılına kadar hızla artış kaydetmiştir.

  • Yerli  tütün çeşitleri ve özellikleri nelerdir? Tütün Fiyat Politikası

                  Tütün üretiminin fiyata oldukça duyarlı olması ve uygulanan yüksek fiyat politikaları sebebiyle ürün zamanla normal ekolojisini aşarak taban araziye yerleşmiş ve tütün üretimimiz diğer ürünler aleyhine artarak üretim bölgelerindeki nebat deseninin bozulmasına sebep olmuştur. Bazı yıllarda, yüksek düzeylerdeki stok varlığı maliyetin bakım masrafları artmasına sebep olduğundan dolayı süre zaman ürünün imhası yoluna gidilmiştir. Türkiye’de tütüne olan iç ve dış talepte yıllar itibariyle çok büyük değişimler görülmemektedir. Türkiye iç tüketimi 70–80 bin ton, senelik ihracatı ise ortalama 100–125 bin ton bandında gezmektedir. Bu verilerden yola çıkarak rasyonel tütün üretimimizin yığın ihtiyacı ile birlikte 200– 225 bin ton civarında olması gerektiği sonucuna varılmaktadır. 21.Yüzyılda özellikle gelişmiş ülkelerde tütün ve tütün sektörü, artan sağlıklı yaşam bilinciyle önemini yitirme eğilimindedir. Sadece bu konum gelişmekte olan ülkelerde geçerli olmamakla beraber sigara içenlerin sayısı ve oranı giderek artmaktadır.

  • Ülkemizde tütün üretimi ne aşamadadır?

Türkiye’de % 80 artarken ABD Birleşik Devletleri’nde %30 azalmıştır. Tütünün geleceği; bir yanda hızla artan dünya nüfusu ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde tütün talebinin artması, diğer tarafta tütün mamullerinin neden olduğu hastalıklar ve bu alandaki sıhhat harcamalarının yüksek miktarlarda olması sebebiyle tüketimin azalması arasındaki rekabete bağlıdır. Şu demek oluyor ki, gelecekte tütün tüketimi tütün mamulleri için öğrenim edilecek yüksek vergi artışı gibi faktörler ile tütün üretimi azalmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir